Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Hebrajski biblijny – grupa zaawansowana

Pon
g. 19:00
05 Lis
2018

hebrajski biblijny zaawansowany - listopad - netStudiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi
Księga Bereszit rozdział 12, z komentarzem Rasziego i Baal Haturima.
Materiał gramatyczny: rdzenie z literami gardłowymi cz.1.

Prowadzenie: Ewa Gordon

„I rzekł Wiekuisty do Abrama: Wyjdź z ziemi twojej, i z ojczyzny twojej, i z domu ojca twojego, do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię cię narodem wielkim, i pobłogosławię cię, i wywyższę imię twoje, i będziesz błogosławieństwem. I pobłogosławię błogosławiących tobie, a przeklinającego cię, przeklnę, i błogosławić się będą tobą wszystkie plemiona ziemi. I wyszedł Abram, jako polecił mu Wiekuisty, i poszedł z nim Lot. A Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. I wziął Abram Saraj, żonę swoją, i Lota, synowca swojego, i cały dobytek ich, którego się dorobili, i dusze, które nabyli w Charanie; i wyruszyli, by się udać do ziemi Kanaan, i przybyli do ziemi Kanaan.” (Bereszit 12:1-5)

W języku polskim. Wstęp wolny.