Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Studiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi. Księga Bereszit

Pon
g. 19:00
03 Wrz
2018

ewa gordon bereszit - wrzesien - netProwadzenie: Ewa Gordon

„Onego właśnie dnia wszedł Noach i Szem i Cham i Jafet, synowie Noacha, i żona Noacha, i trzy żony synów jego, z nimi, do arki. Oni i wszelki zwierz, według rodzaju swego, i wszelkie bydło, według rodzaju swego, i wszelki płaz pełzający po ziemi, według rodzaju swego, i wszystko co lata, według rodzaju swego, wszelakie ptactwo skrzydlate. I tak weszło do Noacha, do arki, po parze z każdego ciała, w którym był dech żywota. A które weszły, samiec i samica z każdego ciała weszły, — jako polecił mu Bóg. I zamknął Bóg za nim. Był tedy potop przez czterdzieści dni na ziemi, — i wezbrały wody i podniosły arkę, i uniosła się wysoko nad ziemią”. (Bereszit 7:13-16)