Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Dobroczynność w krakowskim getcie. Wykład Katarzyny Zimmerer z okazji 75. rocznicy likwidacji getta w Krakowie

Wto
g. 18:30
06 Mar
2018

Zimmerer getto marzec 2018 - netW przedwojennym Krakowie działało kilkadziesiąt żydowskich organizacji charytatywnych. Zostały zlikwidowane po wkroczeniu Niemców do miasta. Biedni, chorzy, sieroty i ludzie starsi nie zostali jednak całkiem pozbawieni pomocy. Jednym z najważniejszych przykazań judaizmu jest cedaka (hebr. postępowanie sprawiedliwe czyli dobroczynność). Zgodnie z nim, należy przekazywać jedną piątą swoich dochodów na pomoc potrzebującym. Zasady tej nie udało się złamać okupantom. Wydział Opieki Społecznej Judenratu, Żydowska Samopomoc Społeczna, Centos, starały się do końca istnienia getta w Krakowie w marcu 1943 nieść pomoc potrzebującym.

W języku polskim. Wstęp wolny