Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Studiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi - Księga Bereszit z komentarzem Rasziego i Baal Haturim

Pon
g. 19:00
30 Paź
2017

ewa gordon bereszit - pazdziernik - netProwadzenie: Ewa Gordon

Zajęcia podzielone są na dwie części:
• 19:00-19:45 hebrajski biblijny - zajęcia dla początkujących, dalsze reguły czytania tekstu biblijnego, znaki specjalne w Torze
• 19:45-20:30 studiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi

Księga Bereszit z komentarzem Rasziego i Baal Haturim, rozdział 1- kontynuacja
„I stworzył Bóg człowieka na obraz Swój, na obraz Boga stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię, i zawładnijcie nią, i panujcie nad rybami morza, i nad ptactwem nieba, i nad wszelkim zwierzem, który się porusza na ziemi! I rzekł Bóg: Oto oddaję wam wszelkie ziele rozsiewające nasienie, będące na powierzchni całej ziemi, i wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa, rozsiewający nasienie: wam niechaj będą na pokarm. A wszelkiemu zwierzowi lądowemu, i wszelkiemu ptactwu nieba, i wszystkiemu, co się porusza na ziemi, w którym jest dusza żyjąca — wszelką zieloną roślinę — na pokarm! I stało się tak. I obejrzał Bóg wszystko, co uczynił, i oto było bardzo dobre. I był wieczór i był ranek — ten dzień szósty.” (Bereszit 1:27-31)

W j. polskim, wstęp wolny.