Promocja książki “Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie 1939-1945” i spotkanie z autorką Martyną Grądzką-Rejak. Prowadzenie Edyta Gawron

Czw
g. 17:30
23 Lut
2017

kobietazydowskaW książce omówiono m.in. jaki wpływ na życie i zachowania kobiet oraz na ich rolę w tamtejszej społeczności żydowskiej wywierała niemiecka polityka okupacyjna. Autorka szczegółowo analizuje takie elementy codzienności jak: rytuały dnia powszedniego, życie rodzinne, ciąża, macierzyństwo i wychowanie dzieci, praca zawodowa i w gospodarstwie domowym, zamiana ról społecznych (wzrost znaczenia kobiety w rodzinie), religia, czas wolny, edukacja, odpoczynek, rozrywka oraz aktywność polityczna i konspiracyjna. Ponadto zwróciła także uwagę na postawy i zachowania związane z kolejnymi okresami okupacji oraz sytuacjami granicznymi i trudnymi wyborami przed jakimi niemal każdego dnia stawały kobiety żydowskie.

Wykład w języku polskim. Wstęp wolny.