Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Otwarcie wystawy "Opowieść pisarza" i wykład Piotra Pazińskiego

Sob
g. 19:00
29 Paź
2016

sjagnonOpowieść pisarza. Życie i twórczość S. J. Agnona.

Wystawa "Opowieść pisarza" dokonuje przeglądu życia i twórczości
Szmuela Josefa Agnona, największego z pisarzy języka hebrajskiego XX wieku. Wystawa jest wspólną inicjatywą Domu Agnona, mieszczącego się w domu pisarza muzeum literackiego, oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa Izrael. Ekspozycja jest prezentowana w Izraelu i na całym świecie w ramach uczczenia 50. rocznicy przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie literatury S.J. Agnonowi, pierwszemu Izraelczykowi wyróżnionemu tą prestiżową nagrodą i zarazem do dziś jedynemu nagrodzonemu pisarzowi języka hebrajskiego. Wydarzenie towarzyszące 20. Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie, zorganizowane przez Ambasadę Izraela.

Podczas wernisażu odbędzie się wykład Piotra Pazińskiego poświęcony biografii i twórczości S.J. Agnona.

Piotr Paziński jest autorem dwóch powieści "Pensjonat (2010) i "Ptasie ulice" (2013), redaktorem naczelnym miesięcznika "Midrasz". Ukończył właśnie pracę nad tłumaczeniem antologii opowiadań Agnona, która ukaże się nakładem wydawnictwa Nisza.

Więcej na temat: