Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Hebrajski biblijny – grupa zaawansowana

Pon
g. 19:00
08 Kwi
2019

hebrajski biblijny zaawansowany - kwiecien 2019 - netStudiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi
Księga Bereszit rozdziały 24-25, z komentarzem Rasziego i Baal Haturima.

Prowadzenie: Ewa Gordon

„A Abraham był stary, podeszły w latach; a Wiekuisty błogosławił Abrahamowi we wszystkim. I rzekł Abraham do sługi swojego, starszego domu swojego, który zawiadywał wszystkim, co doń należało: połóż rękę twoją pod biodro moje. A zaprzysięgnę cię na Wiekuistego, Boga nieba i Boga ziemi, żebyś nie brał żony dla syna mojego spomiędzy cór Kanaanejczyka, wpośród którego ja mieszkam. Lecz do ziemie mojej i do rodzinnego miejsca mojego pójdziesz, i weźmiesz żonę dla syna mojego, dla Icchaka. I rzekł do niego sługa: Może nie zechce ta niewiasta pójść za mną do kraju tego, czyż mam wtedy zaprowadzić syna twojego do kraju, z któregoś wyszedł? I rzekł do niego Abraham: Strzeż się, abyś nie zaprowadził syna mojego tam!”.
(Bereszit 24:1-6)

W języku polskim, wstęp wolny.