Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Wydarzenia

Hebrajski biblijny – grupa zaawansowana

Pon
g. 19:00
11 Lut
2019

hebrajski biblijny zaawansowany - luty 2019 - netHebrajski biblijny – grupa zaawansowana
studiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi
Księga Bereszit rozdziały 17-18, z komentarzem Rasziego i Baal Haturima
Materiał gramatyczny: rdzenie podwójnie słabe cz. 3

Prowadzenie: Ewa Gordon

„I do bydła pobiegł Abraham, i wziąwszy cielę tłuste i wyborne, i dał je pachołkowi, który pośpieszył, aby przyrządzić je. I wziął śmietanki i mleka, i cielę, które przyrządził, i postawił przed nimi; a sam stanął przy nich pod drzewem; i jedli. I rzekli do niego: Gdzież Sara, żona twoja? A on odpowiedział: Oto – w namiocie. Tedy rzekł: Wrócę do ciebie około czasu bieżącego, a oto – będzie miała syna Sara żona twoja; a Sara słuchała u wejścia do namiotu, a wejście było za nim. Abraham zaś i Sara byli starzy, podeszli w lata, przestała mieć Sara właściwość kobiet. I roześmiała się Sara w duszy, mówiąc: Czyżbym po zwiędnięciu moim miała doznać rozkoszy?– a pan mój starcem. I rzekł Wiekuisty do Abrahama: Czemuż to śmiała się Sara, mówiąc: Czyżbym rzeczywiście rodzić miała, gdy się zestarzałam? Alboż jest rzecz niemożliwa u Wiekuistego? [...]”. (Bereszit 18:7-14)

W języku polskim, wstęp wolny.