Zobacz w jaki sposób możesz pomóc JCC Kraków

darowizna-pl

Roczny program wolontaryjny

wolontariat jcc - miniRoczny program wolontaryjny JCC Krakow umożliwia zdobycie wiedzy na temat współczesnego życia żydowskiego w Polsce poprzez możliwość poznania i pracy z lokalną społecznością żydowską. Program przewiduje przygotowanie teoretyczne w postaci szkoleń, wykładów i warsztatów odnoszących się zarówno do kultury, historii jak i współczesnego życia społeczności żydowskiej. Wolontariusze stanowią integralną część naszej misji budowania żydowskiej przyszłości w Krakowie. Do ich zadań należeć może opieka nad recepcją, pomoc w czasie wydarzeń odbywających się w Centrum oraz szereg innych prac, do których są odpowiednio wcześniej przygotowani. Wszelkie własne inicjatywy są mile widziane, a przyjazna atmosfera panująca w JCC sprzyja nawiązywaniu przyjaźni na długie lata.

Nabór na program roczny w roku akademickim 2017/2018.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 6.10.2017

Zgłoszenia, które zostaną wysłane po terminie, rozpatrujemy indywidualnie.

Formularz znajdziesz pod adresem: https://form.jotformeu.com/72323573856361