See how your gift can help the JCC Kraków

darowizna-en

Events

Drejdl i Hamantasze - Żydowskie dziedzictwo kulturowe dla najmłodszych

Mon
10:00 h
04 Sep
2017

dreidlihamantasze-okladka 500px szerZachęcamy do zapoznania się z najnowszym projektem Żydowskiego Muzeum Galicja.

Projekt jest odpowiedzią na niedostateczną ofertę zajęć dotyczących wielokulturowości i dziedzictwa regionu w woj. małopolskim, dostępnych dla przedszkoli i klas IIII szkół podstawowych. Uzupełnia ścieżki edukacyjne związane z wiedzą o kulturze regionu, której ważną c zęścią była kultura żydowska, o czym niestety często się zapomina. W ramach zadania przygotowane zostaną i przeprowadzone warsztaty dla przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych dotyczące dziedzictwa żydowskiego w Małopolsce.

Opracowana została także specjalna publikacja skierowana do dzieci dotycząca podstawowych pojęć i symboli związanych z kulturą żydowską, dostosowana wizualnie i treściowo do percepcji najmłodszych. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

Projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Edukacja kulturalna 2017”.

dreidle pasek