See how your gift can help the JCC Kraków

darowizna-en

Events

XIV Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim

Wed
17:00 h
12 Jan
2011

xivdzienjudaizmu

XIV Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim

Środa, 12 stycznia 2011, godz. 17:00

"Oto jestem!" - Abraham wobec próby o "związaniu Izaaka" będą rozmawiać:
Boaz Pasz, Naczelny Rabin Krakowa
red. Janusz Poniewierski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Franciszkańska 1, s. 120, I p

Sobota, 15 stycznia 2011, godz. 17.15

HAWDALA spotkanie modlitewne Żydów i Chrześcijan
synagoga Tempel, ul. Miodowa 24

udział wezmą:

ks. kard Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski
ks. kard. Franciszek Macharski
Edgar Gluck, Naczelny Rabin Galicji
Boaz Pasz, Naczelny Rabin Krakowa
Tadeusz Jakubowicz, Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie

koncert Urszuli Makosz z zespołem