See how your gift can help the JCC Kraków

darowizna-en

Events

Kolejny wykład z cyklu "Judaizm - poznać znaczy zrozumieć" Anny Lebet-Minakowskiej

Wed
18:00 h
09 Jan
2013

Środa, 9 stycznia 2012, 18:00

Kolejny wykład z cyklu "Judaizm - poznać znaczy zrozumieć" Anny Lebet-Minakowskiej

"Pochwała rodziny żydowskiej"

Niedobrze aby mężczyzna żył sam, zgodnie z nakazem Pisma ma poślubić kobietę. Wybierając Abrama i Sarai, Haszem zmienił im imiona na  Abraham i Sara i złożył obietnicę,   tak licznego potomstwa jak "gwiady na niebie". Aby o tym przypominać, chupa pod którą stawali narzeczeni aby zawrzeć związek małżeński haftowana była w gwiazdy.

Rodzina jest pierwszym miejscem przekazywania dzieciom tradycji, sposobu obchodzenia świąt, pierwszym miejscem nauki: jak prowadzić koszerny dom, jak się ubierać i gotować. Jakie są wzajemne relacje małżonków, a jakie dzieci do rodziców w tradycyjnej rodzinie, żyjącej według zasad wiary.