See how your gift can help the JCC Kraków

darowizna-en

Events

Berlin-Yogyakarta

Thu
19:00 h
25 Oct
2012

BY

Celem projektu „BERLIN-YOGYAKARTA” jest przypomnienie historii prześladowań osób homoseksualnych, biseksualnej i trans płciowych przez nazistów w okresie sprawowania przez nich władzy w Europie oraz podkreślenie, że prawa człowieka są niezbywalnymi prawami wszystkich ludzi, również osób nieheteroseksualnych.

Refleksja nad tragedią II wojny światowej skutkowała wydaniem szeregu dokumentów, podkreślających znaczenie praw człowieka i obywatela, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz tzw. Zasad Yogyakarty. Zasady zostały opublikowane w formie deklaracji przez Międzynarodową Komisję Prawników w 2006 roku w indonezyjskim mieście Yogyakarta i stanowią zbiór międzynarodowych standardów stosowania praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej.

W ramach projektu pokażemy w czterech  polskich miastach wystawę oraz zaprezentujemy filmy nieznane dotąd polskiej publiczności. Trwały element naszego projektu stanowi possie tłumaczenie zasad Yogyakarty opublikowane we współpracy z Poznańskim Centrum Praw Człowieka , Instytut Nauk Prawnych PAN.
W 70 lat po wybuchu II wojny światowej przypominamy zbrodnie, do których doprowadziła homofobia w ekstremalnych warunkach dyktatury, przeciwstawiając im współczesne, międzynarodowe standardy przestrzegania praw człowieka.

Jewish Community Centre, Kampania Przeciw Homofobii i Fundacja Pryzmat Różnorodności zapraszają na otwarcie wystawy „Berlin- Yogyakarta” w czwartek 25 października 2012 roku o godz. 19.00

Na tytuł wystawy składają się nazwy dwóch miast z różnych kręgów kulturowych, co podkreśla globalną skalę zarówno zjawiska wykluczania, jak i obowiązywania praw człowieka. Z nazwą Yogyakarty łączy się aktualny aspekt wystawy, Berlinowi przypisana jest jej część historyczna, w której nakreśliliśmy początki i osiągnięcia ruchu na rzecz emancypacji osób nieheteroseksualnych oraz przedstawiliśmy historię ich prześladowań przez nazistów.

Towarzysząca wystawie darmowa broszura stanowi dla nauczycieli doskonały materiał wyjściowy do stworzenia scenariusza zajęć szkolnych.
Wstęp wolny

Projekt „Berlin- Yogyakarta” realizowany jest przez Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii przy finansowym wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” {EVZ}
O więcej informacji: 
O projekcie „Berlin-Yogyakarta” Katarzyna Remin, koordynatorka projektu;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. +48 22 423 6438

 

b_200_150_16777215_00_http___i.imgur.com_ph01t.jpg

b_200_150_16777215_00_http___i.imgur.com_DVElv.jpg

b_200_150_16777215_00_http___i.imgur.com_MlGPV.jpg