See how your gift can help the JCC Kraków

darowizna-en

Events

Co ma judaizm do wegetarianizmu?

Wed
19:00 h
11 Jan
2012

co ma judaizm do wege

JCC Kraków i Fundacja Czarna Owca Pana Kotaserdecznie zapraszają na wyjątkowy wykład Naczelnego Rabina Krakowa, Boaza Pasha, który odbędzie się wśrodę, 11. stycznia 2012 o godz. 19:00 w JCC.

Podobno Adam i Ewa byli wegetarianami, ich pożywienie stanowiły warzywa i owoce (Genesis 1:29). Bóg zezwolił spożywać mięso dopiero Noemu i jego potomkom - po potopie, czyli po upadku ludzkości . Według niektórych komentatorów było to ustępstwo względem ludzkiej słabości. Dopiero po nadejściu Mesjasza ludzie wrócą do idealnego stanu moralnej doskonałości i ponownie staną się wegetarianami.

Rabin Boaz Pash podczas wykładu opowie jak do wegeterianizmu/weganizmu odnoszą się autorytety myśli judaistycznej, co myśleli kabaliści o diecie wegetariańskiej, jaki stosunek mają do niej współcześni rabini?

Dowiemy się czy judaizm, bardzo restrykcyjnie regulujący dietę, skłania do rezygnacji ze spożywania mięsa czy też jest weganizmowi przeciwny?